Hellingschape

Hellingschape wordt gebruikt om de helling op een plat dak en op terrassen van woningen of appartementen te creëeren.

1,5cm/meter helling (richting afvoergoten) is wenselijk.

U heeft keuze tussen:

  • isolerende hellingschape
  • niet-isolerende hellingschape

De hellingschape kan uitgevoerd worden met verschillende producten. Bij kleinere diktes kan dit een zand cement chape zijn (niet isolerend), bij grotere diktes wordt een isolerende chape gebruikt of polystyreen isolatiemortel. De isolatiechape wordt gebruikt om het gewicht te beperken en in grote lijnen de helling te maken.

Het grote voordeel van de isolatiechape, naast de eigenlijke isolatie ervan uiteraard, is het gewichtsvoordeel t.o.v. gewoon zand cement hellingschape. Isolatiechape weegt ca. 350 kg/m³ terwijl dit voor zand cement chape ca. 1700 kg/m³ bedraagt.

Een plat dak kan als volgt uitgebouwd worden:

  • drager (bij voorbeeld potten en balken met druklaag, afhankelijk van belasting en overspanning)
  • hellingschape
  • isolatie
  • afdichting (EPDM of roofing)

Bij neerslag of hevige wind kan geen hellingschape geplaatst worden.